5 Οκτ 2008

Στατιστικά

Σκοπός ταξιδιού: διάσχιση Ελλάδας περνώντας από τα ακραία 4 σημεία του ορίζοντα της ηπειρωτικής χώρας.
Μέσο ταξιδιού: μόνο ποδήλατο.
Είδος ποδηλάτων: απλά κλασικά σιδερένια ποδήλατα ηλικίας άνω από 10 χρόνων (εξαίρεση ένα ποδήλατο που ήταν "νέο" αλουμινίου). Κανένα άνω της αξίας 500 ευρώ (αν ήταν καινούργιο).
Τρόπος ταξιδιού: με όλα τα εφόδια διαβίωσης χωρίς καμία υποστήριξη (unsupported).
Διάρκεια ταξιδιού: 27 ημέρες (1 χωρίς ποδήλατο).
Συνολική διανυθείσα απόσταση: 2606 χιλιόμετρα.
Συνολικός χρόνος στη σέλα: 227 ώρες.
Συνολική μέση ταχύτητα: 11,5χλμ./ώρα.
Πεταλιές: ~1.500.000
Συνολική ανάβαση (υψομετρική διαφορά): 17,5 χιλιόμετρα. Διόρθωση: βλέποντας τη διαδρομή με λεπτομέρεια το elevation ήταν ~22χλμ. (ίσως περισσότερο).
Μέση ημερήσια ανάβαση: 850μ.
Συμμετοχές: 5 πρόσωπα, 1 σε όλη τη διαδρομή.
Κόστος ταξιδιού: λιγότερο από 6 ευρώ/άτομο/ημέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: